top of page

Privacy

 HUISREGELS & PRIVACY 

Een behandeling kan alleen plaatsvinden na het maken van een afspraak. U kan deze afspraak telefonisch of via e-mail tot 24 uur op voorhand annuleren. Bij een laattijdige annulatie of wanneer u zonder bericht niet komt opdagen, zal een tarief van €20 aangerekend worden.

 

Uw dossier, dat wettelijk 15 jaar bewaard dient te worden, bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. De therapeut, heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, zal zich tot geheimhouding van persoonsgegevens houden zoals bepaald is in de Belgische wetgeving. Uw persoonsgegevens worden dan ook nooit afgestaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u.

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier.

De therapeut mag zonder instemming van u geen behandeling verrichten.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien u de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kunt u onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient u contact op te nemen met uw huisarts en/of specialist.

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

Voetreflextherapie is geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als uw huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten zodat zij een medische diagnose kunnen stellen.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Reflexologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Is binnen de 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering, de betaling nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt.

voetreflexologie quote.jpeg
bottom of page